zaterdag 10 december 2011

12 tags of Christmas - tag 9


Hallo allemaal,

Sorry dat ik zo laat ben met tag 9 vertalen, maar helaas moest ik eerst even mijn workshop verzorgen die ik vandaag ga geven bij Doe@ding. En ja, dan is de avond zó voorbij.

Gelukkig heeft Tim voor ons weeer een geheel nieuwe techniek bedacht, dus doe weer gezellig mee.

Alle producten die voorradig zijn vindt je in deze map: 12 tags of Christmas - TAG 9

Hier is de ingredientenlijst van Tim:
supplies: craft sheet, distress ink/winter seasonal/walnut stain/frayed burlap, paint dabber/snow cap/gold/silver/copper, archival ink/jet black, glossy accents, stickles/christmas red, ink blending tool, distress stain/fired brick/peeled paint, #8 manila tag; grungeboard, journaling tickets, plaquettes, sprocket gears, game spinners, alpha parts, light bulbs, pen nibs, vial labels, film strip ribbon, tiny attacher, sanding grip; CMS107, CMS120; dies weathered clock, gadget gears

Werkwijze:
step 1: stamp image with distress ink (evergreen bough) on tag.

Stap 1 Stempel de afbeelding met Distress inkt (evergreen bough) op de tag.

step 2: immediately cover with regular clear embossing powder. *note: remember distress ink is an embossable dye ink!

Stap 2 bedek de tag onmiddelijk met clear embossung poeder. (note: denk er om Distress inkt is een  te embossen dye inkt)

step 3: heat emboss with heat tool until image is shiny and dimensional.
Stap 3 Verhit met de heat tool todat de emb.ossing poeder glanzend en dimensionaal is.
step 4: once cool, ink entire tag with distress ink (festive berries) using ink blending tool - make sure you ink the entire tag with the blending tool.
Stap 4 Zodra het afgekoeld is bedek de gehele tag met Distress inkt (festive berries) door gebruik te maken van je inkt blending tool

step 5: immediately cover with regular clear embossing powder. *note: yep distress ink is still an embossable dye ink even when blended so the entire tag will be covered in powder!
Stap 5 Onmiddelijk bedekken met gewone clear embossing poeder. (note: ja embossing inkt is nog steeds een te embossen dye inkt, ook al heb je hem aangebracht met je inkt blending tool)
Step 6: place tag over a box of trash can and "flick" the back of the tag to remove some of the embossing powder. don't flick too much, but definitely flick the tag until you see powder come off. you can also use your finger to remove some of the powder around the edges of the tag.
Stap 6 Houdt je tag boven een afvalbak en tik met je vinger op de achterzijde om wat embossingpoeder te verwijderen. je kan ook je vinger gebruiken en aan de randjes wat embossingpoeder verwijderen.

step 7: heat emboss with heat tool until entire tag is shiny and dimensional - do not overheat this step!

Stap 7 verhit de tag tot dat hij in zijn geheel glanzend en dimensionaal is geworden. Oververhit deze stap niet!

step 8: now ink the entire tag with a brown distress ink (vintage photo) using the ink blending tool by really pressing the blending tool into the tag.
stap 8 Inkt nu de gehele tag met een bruine distress inkt (vintage photoo) door gebruik te maken van je inkt blending tool. Druk de tool goed in de tag.
step 9: what's so cool about this double-distress rusted enameling technique, is the fact that even though we've embossed our entire tag with clear embossing powder to get a dimensional look - we've actually embossed our stamped image with 2 layers of powder which makes it more raised and dimensional than the rest of the tag. also by flicking the tag to remove some of the second layer of embossing powder before we heated it, some of our tag was left exposed and the brown ink seeps through to create a rusted enamel effect.
Stap 9 Wat zo leuk is aan deze dubbele distress geroeste emaile techniek is het feit, dat omndanks dat we de gehele tag hebben vor zien van clear embossingpoeder voor een dimensionaal effect, we eigenlijk onz gestempelde plaatje 2 lagen embossingpoeder hebben gegeven waardoor deze nog meer diepte heeft gekregen t.o.v. de rest van de tag. Omdat we wat van de embossingpoeder hebben afgeklopt blijft er nog ruimte op de tag die de Distress inkt kan opnemen. zodat we een geroest emaile effect konden bereiken.

step 10: die cut the candlelight fright die from grungeboard - love this die!
stap 10 stans de kandelaar uit grunchboard
Step 11: snip the 2 outer candles off of the center one creating a single candlestick.
stap 11 knip de 2 armen af zodat je een enkele kalndelaar over houdt.

step 12: paint the candle and base using paint dabbers (don't paint the flame). let dry.
stap 12 schilder de basis van de kandelaar met behulp van verf dabers. childer niet het vlammetje. Laat het drogen.
Step 13: sand and scuff the candle with sanding grip.
Stap 13 schuur lichtjes op.

step 14: ink the sanded areas with distress ink (vintage photo) using ink blending tool to create a worn look.
Stap 14 inkt de geschuurde delen met Distress inkt Vintage photo m.b.h.v. de inkt blending tooll om een oud uiterlijk te krijgen.
Step 15: ink the flame with distress ink (wild honey) using ink blending tool.
Stap 15 kleur de vlam met Distress inkt Wild Honey

step 16: apply glossy accents to the candle part of the candle stick
Stap 16 breng glossy accent aan op het kaars gedeelte van dekandelaar.
 step 17: apply rock candy distress stickles to the flame.
Stap 17 Breng Rock candy distress stickles aan op de vlam.

step 18: die cut festive greenery form kraft core and sand and distress.

Stap 18 stans de stans Festive Greenery van kraft core en schuur het op.

step 19: adhere candlestick and festive greenery to tag using glossy accents.
Stap 19 bevestig de kandelaar en de festive Greenery op de tag m
b.v. Glossy Accent.
step 20: die cut word from upon a time die using kraft core.
Stap 20 Stans een woord uit kraft core m.b.v. de Upon a time stans

step 21: adhere letters to tag with glossy accents (i also added the extra flourish from the festive greenery).Stap 21 Plak de letters op de tag m.b.v. Glossy accent. Ik heb ook wat extra bloemen van de festive Greenery stans toegevoegd.

step 22: apply glossy accents to letter and flourish, add a few bling gems, and let dry...you're done!
Stap 22 breng glossy accent aan op de letters en de bloemen en een paar strass en laat drogen. We zijn klaar!

Dit was tag 9 alweer. Nog 3 dagen te gaan. Tag 10 komt vanavond hier nog op te staan.
Fijne zaterdag en misschien zien we jullie straks nog even in de winkel.

Groetjes,
Ellen namens Doeading.


 

1 opmerking:

Disclaimer

Alle creatieve handelingen die u uitvoert naar aanleiding van informatie op onze website zijn geheel voor eigen risico. Doeading is niet aansprakelijk voor eventuele schades die voortvloeien uit door uzelf uitgevoerde handelingen die op ons blog worden beschreven.